Lichtjesavond Begraafplaats Pernis
Doelstelling Lichtjesavond Pernis wil nabestaanden jaarlijks een plek en de gelegenheid bieden om hun overledenen in een sfeervolle, ingetogen omgeving te gedenken, ongeacht waar deze begraven of gecremeerd zijn. Verbondenheid, herkenning, samenzijn en beleving staan tijdens deze avond centraal. Lichtjesavond Pernis is gratis en vrijblijvend te bezoeken. Het evenement heeft geen enkel commercieel doel. Alle betrokkenen werken belangeloos mee. Voor wie Een ieder is welkom, zeggen wij er met nadruk bij. Want dat is nog zoiets dat deze avond zo bijzonder maakt: Iedereen is welkom op de Lichtjesavond Pernis. Ongeacht gezindte of afkomst. Door wie Commissie Lichtjesavond Pernis is ontstaan na het overlijden van Silvia de Waard-van de Pol(45) de echtgenote van Marcel de Waard, hij vond het jammer dat er geen mogelijkheid was om de Algemene Begraafplaats Pernis te bezoeken in het donker om zo de sfeer van de brandende kaarsen te kunnen zien welke zijn ontstoken voor dierbare op de begraafplaats. Samen met Patricia Perquin, Willeke ‘t Hart en Karin van Bree is er gekeken naar de mogelijkheid om een soort van lichtjesavond te kunnen organiseren op de Algemene Begraafplaats in Pernis. Al snel werd het idee omarmd door de Wijkraad Pernis en de Gemeente Rotterdam en kon op 9 februari 2013 de 1e Lichtjesavond Pernis plaatsvinden op de begraafplaats in Pernis. Commissie Lichtjesavond Pernis bestaat op dit moment uit: Marcel de Waard, Patricia Perquin, Peter van As, Tamara Hardenbol, Marlon Ray de Waard en Cathlyn de Jong-Perquin, Leo van den Hoek en Renate Rens. Zonder de enorme hulp van ca. 25 vrijwilligers die ons op de dag zelf komen helpen met opbouwen en opruimen kan de Lichtjesavond niet gerealiseerd worden en natuurlijk ook niet zonder de nodige sponsor gelden. Alle commissieleden werken op vrijwillige basis en worden niet beloond. Doneren Draagt u ons project een warm hart toe en wilt u bijdragen aan het voortbestaan van de Lichtjesavond Pernis, en wilt u ons financieel ondersteunen? Dat zou fantastisch zijn, stort dan uw gift op rekeningnummer NL17 RABO 0300 6357 29 t.n.v. Stichting Interwijk Lichtjesavond. Verantwoordelijkheid De verantwoordelijkheid voor dit breed gedragen project ligt bij Commissie Lichtjesavond Pernis. Begraafplaats Pernis stelt het terrein, faciliteiten en enkele medewerkers beschikbaar. De Wijkraad Pernis ondersteunt het initiatief voor deze jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst.

Over Lichtjesavond Pernis

Volg ons ook op facebook
Tamara Hardenbol
Renate Rens
Marcel de Waard
Patricia Perquin
Peter van As
Marlon Ray de Waard
Cathlyn Perquin
Leo van den Hoek
Cathlyn de Jong- Perquin